Joutsan Helmi

Lukuisat yhdistyksen ja entisen kansalaisfoorumin kokouksiin osallistuneet kunnan johtohenkilöt, asukkaat ja foorumin tukijat ovat antaneet odottaa, että kunnan jatkuva tuki tulee kanavoitumaan sekä tarvittaviin yhteistyöneuvotteluihin että konkreettisiin toimenpiteisiin Myllylahden-Joutsansalmen vesistön suojelemiseksi ja sen tilan parantamiseksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja nosti esiin vesistön merkityksen kunnan vetovoimatekijänä ja tuki foorumin ja kunnan yhteistyötä ’Joutsan Helmi’ – teeman kehittämiseksi yhteisvoimin. Joutsan kunta ja yhdistys ovat valmistelemassa näille kotisivuille yhdistyksen tavoitteita tukevan katsauksen kunnan ympäristöstrategiasta erityisesti yhteisen vesialueen osalta.

Sivu on valmisteilla.