Toiminta

Joutsansalmi-yhdistys toimii Myllykosken-Joutsansalmen kansalaisfoorumin viitoittamalla tiellä Joutsan seudun vesistöjen suojelun ja kestävän käytön puolesta, ja kaikkien seudun vesistöjen tilan parantamiseksi.

Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa sen hallitus, mutta jäsenistö kokoontuu säännöllisin väliajoin muodostaen kiinteän mutta avoimen yhteydenpitoverkoston tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhdistyksen tahtotilan muodostaminen ja yhteisten päätösten toimeenpano on kaikkien yhdistysten jäsenten ja sen toimintaa avoimena foorumina tukevien vastuulla.

Foorumin kokoukset vuosien 2008-2009 aikana ovat monella tapaa hyvä esimerkki kansalaistoiminnan nykyisestä suunnasta ja kehityksestä. Yhteiset tavoitteet, päämäärät ja arvot ovat motivoineet laajaan yhteistyöhön ja myös ylläpitävät yhteistä toimintaa. Tavoitteena tietenkin on, että Joutsan kunta, viranomaistahot, yritykset ja muut institutionaaliset toimijat omaksuisivat yhdistyksen tavoitteet omikseen ja huolehtisivat tarvittavista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta.

Yhdistyksen eräänä kulmakivenä on kansalaisfoorumin kokouksessaan 24.9.2008 hyväksymä kannanotto asuinympäristömme ja kuntakeskuksen keskeisen vesialueen tilan parantamiseksi. Yhdistyksen hallitus on myös selkeästi sitoutunut näihin periaatteisiin, ja yhdistyksen jäsenet ovat omaksuneet ne yhdistyksen toimintaa ylläpitävinä päämäärinä ja arvona.

Jos sinulla on kysyttävää, voit lähettää sähköpostia info@joutsansalmi.com. Joutsan keskustaajamalla on vain yksi yhteinen vesistö. Tule mukaan suojelemaan sitä.