Taimen Oy:n ympäristölupa

Taimen Oy:n käynnissä oleva ympäristölupahakemusprosessi (2010)

20.6.2012 Joutsansalmi ry:n vastaselitys
Taimen Oy jätti vastineen lupaa koskeviin valituksiin. Yhdistys vastasi tähän omalla vastaselityksellään.
Joutsansalmi ry:n vastaselitys 20.6.2012 

21.12.2011 Joutsansalmi ry:n valitus
Yhdistys tekee Vaasan Hallinto-oikeudelle Aluehallintoviraston päätöstä koskevan valituksen missä vaaditaan Taimen Oy:ltä tarvittavat laitostekniset muutokset että fosforipäästöt saadaan vähenemään.
Joutsansalmi ry:n valitus 21.12.2011

25.11.2011 Aluehallintoviraston päätös
Aluehallintovirasto myöntää Taimen Oy:lle ympäristöluvan vaatien vain vähäisiä laadullisia parannuksia tuotantoon.
Aluehallintoviraston päätös 25.11.2011

27.9.2011, Joutsansalmi ry:n lausunto Taimen Oy:n vastineista
Yhdistys laati syyskokouksessaan lausunnon koskien Taimen Oy:n 14.2. ja 1.3.2011 jättämiä vastineita.
Joutsansalmi ry:n lausunto 27.9.2011

4.3.2011 ELY-keskuksen lausunto Taimen Oy:n vastineesta
ELY-keskuksen lausunto 4.3.2011

1.3.2011, Taimen Oy:n vastine ELY-keskuksen lausuntoon
Taimen Oy:n vastine 1.3.2011
liite 1
liite2

14.2.2011, Taimen Oy:n vastine muistutuksiin
Taimen Oy:n vastine 14.2.2011

7.12.2010, ELY-keskuksen lausunto ympäristölupahakemuksesta
ELY-keskuksen lausunto 7.12.2010

15.11.2010, Joutsan kunnanhallituksen lausunto
Joutsan kunnanhallitus esittää omassa lausunnossaan kalalaitokselle tiukat vaatimukset jätevesien puhdistuksen suhteen ja haluaa että toimenpiteisiin ryhdytään pikaisella aikataululla.
Lue lisää

14.11.2010, Joutsansalmi ry:n muistutus
Joutsansalmi ry jättää oman muistutuksen kalalaitoksen lupahakemusta koskien. Samaan aikaan lukuisat yksityishenkilöt, Osakaskunnat ja Suonteen kalastusalue jättivät omat muistutuksensa.
Joutsansalmi ry:n muistutus 14.11.2010
Suonteen kalastusalueen muistutus 15.11.2010
Osakaskuntien muistutus 17.11.2010

20.10.2010, Taimen Oy:n ympäristölupaa koskeva kuulutus
kuulutus sivu 1
kuulutus sivu 2

30.3.2010, Taimen Oy:n ympäristölupahakemus
Joutsan Myllykosken kalanviljelylaitoksen ympäristölupahakemukseen haetaan muutosta. Siinä esitetään lupaehtoihin 70 kg:n korotusta vuotuiseen fosforikuormitukseen.
ympäristölupahakemus
liite 1
liite 2