Joutsansalmen rehevöityminen

Karvalehtiesiintymän kehittyminen vaatii luonnollisen fosforikuormituksen lisäksi ihmisen toimia, jotta se viihtyisi ja menestyisi. Joutsansalmessa edellytykset karvalehden esiintymiselle ovat kehittyneet monesta syystä. Jo aikaisemmin vesistöä on kuormitettu orgaanisilla aineilla, kuten uiton yhteydessä syntyneellä humuksella ja puuaineksella. Myös asutuksen ja paikallisen teollisuuden jätevesien puhdistus on aikaisemmin ollut vajaavaista, ja jätevesiä on juoksutettu Joutsanlahteen. Joutsansalmen pohjakerroksissa on siis runsaasti ravinteita kaikkine ihmisille ja ympäristölle haitallisine aineineen.

Sittemmin yritysten, talouksien ja kunnan jätevesien puhdistaminen on suuresti alentanut Joutsansalmeen tulevaa uutta kuormitusta. Jo liki neljäkymmentä vuotta toimineen Myllykosken kalanviljelylaitoksen prosessien edelleen kehittäminen tarjoaa käyttökelpoisen mahdollisuuden vesistön laadun edelleen parantamiseen. Laitos on toiminut ympäristöluvan varassa liki kaksikymmentä viimeisintä vuotta.

Karvalehti on siis tunnustettu ihmisen aiheuttama ympäristöongelma, jolla on myös usein yhteys huonontuneeseen veden laatuun ympäristö- ja terveishaittoineen.

Mikä on karvalehti?