Lännen tehtaat halutaan mukaan keskusteluun Taimen Oy:n ympäristöluvasta

Joutsansalmi ry haluaa Lännen Tehtaiden ottavan kantaa osakasyrityksensä toimintaan Joutsassa. Lue puheenjohtaja Pekka Patosaaren kirje Lännen Tehtaille.

Kirje Lännen Tehtaille 11.11.2011
Arvoisa Lännen Tehtaat Oyj:n vaikuttaja,

Konsernin osakkuusyhtiö Taimen Oy tytäryhtiöineen on erikoistunut kalan kasvatukseen ja poikastuotantoon. Kuten lienette tietoinen, Taimen Oy on hakemassa jatkoa vahentuneen kalankasvatuslaitoksensa ympäristöluvalle Joutsassa. Laitos on ollut toiminnassa 70-luvun alusta, mutta sen poikastuotantoon käytettyyn menetelmään ei kuulu syntyvien haitallisten aineiden, etenkään kalojen ulosteista ja rehusta syntyvän haitallisen lietteen puhdistaminen. Kasvatuksessa tarvittava puhdas vesi otetaan Viherin järvestä Myllykosken yläpuolelta. Kavatuksen aikana syntyvä jäte lasketaan vuotavissa altaissa tapahtuvan taskutuksen ja mekaanisen turvesuodatuksen jälkeen suoraan keskelle Joutsan taajamaa, matalaan Joutsansalmeen.

Joutsansalmi-yhdistys ry on joutsalaisten ja ranta-asukkaiden muodostama kansalaistoimintaa harjoittava riippumaton yhdistys, jonka jäsenet ovat jo kymmeniä vuosia tuskailleet Taimen Oy:n piittaamattoman toiminnan tuloksena syntyneiden ympäristöhaittojen ja pilaantumisen kanssa. Kaksi vuotta sitten järjestäytynyt yhdistys on saanut tavoitteilleen laajan tuen. Mm. viime vuoden lopulla yhdistys, Joutsan kunta, Suonteen kalastusalue ja kaikki alueen seitsemän osakaskuntaa totesivat muistutuksissaan ja lausunnoissaan välttämättömäksi jäteveden juoksutuksen välittömän lopettamisen, ja että toiminnan jatkamisen ehtona on oltava jätevesien puhdistaminen.

Joutsan kunnanhallituksen yksimielinen lausunto 15.11.2010 on täsmällinen ja selkeä:
”Nykyisenkaltaista jäteveden purkamista Myllylahteen ja sitä kautta Joutsan seudun yhteiseen vesialueeseen ei tule sallia. Kaikki tuotantoprosessissa syntyvä jäte, käytetty vesi, lääkeaineet ja muut kemikaalit on puhdistettava ja yrityksen on huolehdittava loppujätteen asiallista käsittelystä. Laitos tulee muuttaa veden käsittelyltään kiertovesijärjestelmäksi. Laitostekniset muutokset on toteutettava kahden vuoden siirtymäajan kuluessa ja ympäristökuormitus on arvioitava uudelleen uuden ympäristölupahakemuksen pohjalta. Velvoiteseurannan toteutustapa tulee uudistaa ja sen puolueettomuus taata. Hakijan on välittömästi tehtävä myös sellaisia laitos- ja tuotantoteknisiä muutoksia, joiden avulla fosforipäästöt pienenevät heti ja haitallisten aineiden vesistöön juoksuttaminen loppuu.”

Tämän selkeän lausunnon antamisesta on kulunut nyt vuosi eikä ympärisölupaa ole vieläkään ratkaistu. Samanaikaisesti laitos on jatkanut toimintaansa entiseen malliin. Kaikki pyrkimykset päästöjen vähentämiseksi on tyrmätty hokemalla, että yrityksen taloudellinen tulos vaarantuisi.
Taimen Oy:n piittamattomuus paikallisten instituutioiden ja ihmisten huolesta on dokumentoitu yhdistyksen kotisivuilla www.joutsansalmi.com. Kuin huutomerkki tästä ahneuden ylistyksestä on Taimen Oy:n entisen toimitusjohtajan Kähkösen Iltalehden kokosivun jutussa 4.11.2011 antama lausunto siitä, miten hyvä business taimenkasvatus hänelle itselleen ja yritykselleen on ollut: ”Riskillä rikkaaksi – Asko Kähkönen pelasti rapakuntoon ajautuneen kalafirman ja teki siitä tuottoisan miljoonabisneksen.”

Pyydän teitä ystävällisti vaikuttamaan siihen, että joutsalaisten esittämät näkökohdat otettaisiin vakavasti huomioon, ja että Taimen Oy:n toiminta muuttuisi konsernin ja yrityksen itsensä julistamien arvojen mukaiseksi, ympäristöään ja paikallisten asukkaiden elämänolosuhteita kunnioitavaksi.

Kunnioittavasti,
Pekka Patosaari
Joutsansalmi-yhdistys ry:n puheenjohtaja

Kategoria(t): Ajankohtaista, Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.