Myllylahden tutkitussa vedessä jättimäärät fosforia ja typpeä

Marraskuun alussa tehty havainto saastelautasta on tuonut tutkimuksissa esiin Myllylahden vedenlaadun hälyyttävän tilan. Näytteen perusteella alueen vesi ylittää monikymmenkertaisesti huonon vedenlaatuluokituksen rajan.
Näytteen tutkimustodistus 15.11.2012

Suomen Ympäristökeskuksen verkkosivuilla on järviveden yleisestä käyttökelpoisuusluokituksesta sekä vedenlaatuluokituksen luokkarajat.

Tietojen mukaan huonon laatuluokituksen järvivedessä on yli 100 ug/l kokonaisfosforia. Jyväskylän ympäristötoimen laboratorion tutkimassa Myllylahden vesinäytteessä oli fosforia 3900 ug/l mikä on siis liki 40-kertainen huonon laatuluokituksen järviveden raja-arvoon. Typelle ei ko. luokituksessa ole ilmoittu raja-arvoja, mutta arvot ovat hälyttävän korkeita.

Näyttää siltä, että runsaat sateet eivät ole yllättäneet ainoastaan kotimaista kaivosteollisuutta, vaan myöskin jotain muuta toimijaa. Koska suolistoperäisiä bakteereja ei näytteessä ollut, voidaan sulkea pois kunnallisesta jätevesijärjestelmästä peräisin oleva päästö. Näytteessä todetut ravinnepitoisuudet tuskin ovat myöskään metsätalousperäisiä.

Löydetyt ravinnepitoisuudet ovat niin suuria, että herää epäilys että päästö on Myllynlahden rannalla olevasta teollisen mittakaavan tuotantolaitoksesta. Joutsansalmi yhdistys haluaisi nyt saada perusteellisen selvityksen miten sateet ovat vaikuttaneet Taimen Oy:n kalanviljelylaitoksen toimintaan. Jos päästö on tapahtunut, ollaanko siitä oltu tietoisia? Tai onko pyritty piilottelemaan tapahtunutta?

Pitoisuudet ovat niin suuria, että jatkotutkimuksia olisi odotettavissa viranomaistaholta. Kuten kaivosalueen kriisissä Talvivaarassa, olisi odotettavissa että poliisi tutkii oma-aloitteisesti räikeää ympäristön pilaamista, jota Myllynlahdella harjoitetaan. Tällaisen päästön satoa saadaan korjata viimeistään ensi kesänä vesikasvien parhaaseen kasvuaikaan.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Uutiset. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.